Biuro Rachunkowe Anna Wydmuch

 • dba aby klienci byli na bieżąco z przepisami podatkowymi, a swój czas mogli poświęcić na rozwój własnego biznesu
 • zapewnia minimum formalności oraz wizyt klienta w biurze
 • daje możliwość przesyłania e-mailem lub pocztą tradycyjną dokumentów niezbędnych do ich rozliczania
 • zapewnia odbiór dokumentów od klienta

Cel

Zapewnienie każdemu klientowi wszechstronnej pomocy
w prowadzeniu przedsiębiorstwa poprzez szeroką gamę usług
księgowych, nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz dojazd do klienta

Misja

Budowanie długotrwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu
oraz profesjonalnym podejściu do realizowanych usług

Usługi Księgowe i Rozliczeniowe

icon

ewidencja sprzedaży,

icon

ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

icon

ewidencja podatku od towarów i usług (VAT),

icon

przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,

icon

sporządzenie rozliczenia rocznego,

icon

ewidencja kosztów i przychodów,

icon

ewidencja środków trwałych,

icon

ewidencja wyposażenia,

icon

ewidencja podatku od towarów i usług,

icon

przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,

icon

sporządzenie rozliczenia rocznego,

icon

przygotowanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w formie, która zostanie uzgodniona z Klientem,

icon

bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,

icon

prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

icon

prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

icon

wyliczanie należnych podatków (VAT, CIT),

icon

sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych,

icon

sporządzanie sprawozdań finansowych,

icon

sporządzanie deklaracji do GUS,

icon

sporządzanie listy płac,

icon

rozliczanie umów cywilnoprawnych,

icon

zakładanie i prowadzenie kartotek pracowniczych,

icon

pełną obsługę w zakresie ZUS,

icon

pomoc w organizacji szkoleń BHP,

icon

sporządzanie raportów dotyczących zatrudnienia i płac na indywidualne potrzeby klienta.

icon

pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej,

icon

kompletowanie dokumentów i wniosków pod dotacje i dofinansowania z Urzędu Pracy,

icon

archiwizacja dokumentów na czas korzystania z usług naszego biura,

icon

odbiór dokumentów od klienta.

Cennik

Ze względu na różnorodną specyfikę działalności naszych Klientów, ceny naszych usług są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta. Ceny uzależnione są od rodzaju ewidencji księgowych, skali prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby dokumentów księgowych.

Poniżej orientacyjne cenny usług:

 • Ryczałt ewidencyjny bez VAT (pełna obsługa księgowa dla firm) od 75 PLN
 • Ryczałt ewidencyjny z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm) od 125 PLN
 • Książki przychodów i rozchodów bez VAT (pełna obsługa księgowa dla firm) od 125 PLN
 • Książki przychodów i rozchodów z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm) od 175 PLN
 • Księgi handlowe firmy: (pełna obsługa księgowa dla firm, obrót krajowy) od 375 PLN
 • Księgi handlowe firmy: (pełna obsługa dla firm, obrót krajowy i zagraniczny) od 475 PLN
 • Obsługa kadrowo – płacowa jednego pracownika miesięcznie od 20 PLN
 • Rozliczenia roczne osób fizycznych PIT od 35 PLN
 • Przygotowanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane od 80 zł
Telefon:
508 077 326
Adres:
ul. Częstochowska 21b 42-130 Wręczyca Wielka
Email: anna.wydmuch@gmail.com

Masz pytania?

Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.